Mon. May 16th, 2022

กิ๊กกันสองภาษา

Spanglish | กิ๊กกันสองภาษา (2004)

Spanglish | กิ๊กกันสองภาษา (2004) มีหนังการเมืองหลายเรื่องที่เป็นหนังในดวงใจใครหลายคน เช่น Les Misérables (2012) ที่พูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส Schindler’s List (1993) ที่ตีแผ่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือ The Hunger Games (2012 –…