Mon. May 16th, 2022

จะขอรักเธอตราบหัวใจยังมีอยู่

When A Man Loves A Woman | จะขอรักเธอตราบหัวใจยังมีอยู่ (1994)

When A Man Loves A Woman | จะขอรักเธอตราบหัวใจยังมีอยู่ (1994) มีหนังรักหวานๆ ก็ต้องมีหนังรักขมๆ บ้าง ก่อนที่บางคนจะมีปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดมากเกินไป ผมต้องลดบ้างล่ะ ต้องเอารักแท้แบบขมๆ มาให้ดูซะแล้วล่ะ When A Man Loves…