Sat. Aug 20th, 2022

จูโด้เธอผิดหรือไม่ผิด

Ju Dou Secret Love Hidden Faces | จูโด้เธอผิดหรือไม่ผิด (1990)

Ju Dou Secret Love Hidden Faces | จูโด้เธอผิดหรือไม่ผิด (1990) Ju Dou Secret Love Hidden Faces  จูโด้เธอผิดหรือไม่ผิด เป็นหนังเมื่อ30ปีที่แล้วของผกก.จางอี้โหมว เป็นผลงานลำดับที่3ของเขาและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก Ju Dou…