Wed. May 18th, 2022

ซีรีย์ – เกาหลี

Start-Up | สตาร์ทอัพ (2020) Season 1 EP 1-16

Start-Up | สตาร์ทอัพ (2020) คำว่า Startup มักเป็นคำที่ใช้เรียก บริษัทเกิดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีใน SiliconValley ที่สหรัฐอเมริกา จนต่อมาก็มีคนเรียกบริษัทแนวนี้ว่า Startup ไปทั่วโลก ตัวอย่าง Startup Company ที่ทั่วโลกรู้จักกันดี ได้แก่ Facebook, Google…