Sat. Aug 20th, 2022

บริษัทรับจ้างหลอน (ไม่) จำกัด

Monsters Inc I บริษัทรับจ้างหลอน (ไม่) จำกัด (2001)

Monsters Inc I บริษัทรับจ้างหลอน (ไม่) จำกัด (2001) มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีความกลัวเป็นของตัวเอง บางคนกลัวตาย บางคนกลัวผี บางคนกลัวความมืด บางคนกลัวอะไรแปลกๆอย่างเช่น ผักผลไม้ และ บางคนก็กลัวสัตว์ประหลาด โดยเฉพาะเด็กๆ สัตว์ประหลาดกลายเป็นตำนานถูกเล่าขานไปทั่วโลกแต่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมต่างๆแล้วแต่พื้นที่ แต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนโลกสัตว์ประหลาด จะถูกนำเสนอให้น่ากลัวเหมือนๆกันทุกที่ แต่…