Fri. May 20th, 2022

ผีทะลุบ้าน

Under The Shadow | ผีทะลุบ้าน (2016)

Under The Shadow | ผีทะลุบ้าน (2016) ญิน หรือ ดีญิน เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่ง ตามความเชื่อของชาวอาหรับ มีระบุอยู่ในอัลกุรอาน มีความเกี่ยวข้องกับ อีฟรีต ซึ่งเป็นญินที่มีความชั่วร้ายและมีพลังอำนาจมากโดยทั่วไปแล้ว ลักษณะของญิน หรือ ดีญิน จะคล้ายคลึงกับผีหรือปีศาจตามความเชื่อของศาสนาหรือลัทธิอื่น หากแต่ญินกำเนิดมาจากไฟไร้ควันที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้น…