Fri. May 20th, 2022

พลิกชะตา เร็วกว่านรก

Replicas | พลิกชะตา เร็วกว่านรก (2018)

Replicas | พลิกชะตา เร็วกว่านรก (2018) นอกจากจะเป็นพระเอกหนังดังอย่าง ‘The Matrix’ และ ‘John Wick’ แล้ว สุดหล่อ ‘คีอานู รีฟส์’ (Keanu Reeves) ยังเป็นที่รู้จักกันใน Hollywood ว่าเป็นดาราที่นิสัยดีที่สุด…บางคนอาจจะบอกว่าเค้าเป็นมนุษย์ที่นิสัยดีที่สุดด้วยซ้ำ…