Sun. Jul 3rd, 2022

ยอดโจรต้องหนีเก่ง

The Getaway King | ยอดโจรต้องหนีเก่ง (2021)

The Getaway King | ยอดโจรต้องหนีเก่ง (2021) การวางแผนอย่างชาญฉลาด โดยใช้ทักษะการพูด ข้อความ พฤติกรรม หรือการกระทำที่ไม่จริง จนทำให้คนอื่นหลงกลยอมมอบสิ่งที่มีค่าให้เอง โดยไม่ต้องบังคับ ขู่เข็น หรือใช้ความรุนแรงต่างๆ  เป็นคำอธิบายของคำว่า “ฉ้อโกง” ที่เข้าใจง่าย โดยส่วนใหญ่แล้วหนังแนวนี้จะมีนักแสดงนำที่ฉลาด รู้จักวิธีการในการหลอกล่อ…