Sat. Aug 20th, 2022

สงครามล้างพันธุ์อมตะ

I Frankenstein | สงครามล้างพันธุ์อมตะ (2014)

I Frankenstein | สงครามล้างพันธุ์อมตะ (2014) แฟรงเกนสไตน์ (Frankenstein) ตามที่เราเคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นเรื่องของผีดิบตัวใหญ่ๆ หน้าเหลี่ยมๆ หัวโตๆ และมีสัญญลักษณ์เด่น คือตรงขมับของผีตัวนี้ มันจะต้องมีสิ่งที่คล้ายน็อตใหญ่ๆ สองตัว ปักอยู่ที่ขมับทั้งสองข้าง ที่หน้าจะมีแผลรอยเย็บ แล้วก็จะเดินแบบน่ากลัวๆแต่ความจริงแล้วเรื่องของแฟรงเกนสไตน์ไม่ใช่เรื่องของผีดิบที่น่ากลัวหรือสยองขวัญขนาดนั้น จริงๆ แล้วมันเป็นหนังความรัก ความรักที่น่าเศร้าด้วย…