Sat. Oct 23rd, 2021

หนังชัดHD

Hotel Rwanda | รวันดา ความหวังไม่สิ้นสูญ (2004)

Hotel Rwanda | รวันดา ความหวังไม่สิ้นสูญ (2004) เมื่อพูดถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลายคนจะนึกถึงการกวาดล้างชาวยิวมาเป็นอันแรก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหนังแนะนำจาก เว็บหนังออนไลน์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวไว้อย่างยอดเยี่ยมใน Schindler’s List (1993) หรือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาช่วงปี 1976 ซึ่งสามารถหาดูเรื่องราวดังกล่าวได้จากหนังเรื่อง The…