Sun. Jul 3rd, 2022

อีหนูดุทะลุโลก

Sucker Punch | อีหนูดุทะลุโลก (2011)

Sucker Punch | อีหนูดุทะลุโลก (2011) ช่วงสุดสัปดาห์น่าเบื่อๆ แบบนี้การหากิจกกรรมสักเรื่องดูก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจ แต่เราชอบเลือกหนังแปลกๆ มาดูเลือกภาพยนตร์ที่สนใจ โดยไม่ได้สนเสียงรอบข้าง นั่นเพราะส่วนใหญ่นั้น หนังที่เลือกจะเข้าไปดู มักจะไม่สร้างความผิดหวังให้ผม จะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อย ทำให้ยังเลือกที่จะเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้อยู่ สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือ รสนิยมความชอบเป็นเรื่องประจำตัว ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน อาทิตย์นี้ ความรู้สึกบอกว่าเราว่าอยากดู…