Fri. Aug 12th, 2022

เดอะ มัมมี่

The Mummy | เดอะ มัมมี่ (2017)

The Mummy | เดอะ มัมมี่ (2017) ย้อนไปจุดกำเนิดของมัมมี่ ที่มีการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรให้วงกว้างได้รู้จักกันแพร่หลายจริง ๆ ก็คือหนังสือ “The Mummy! Or a Tale of the Twenty-Second Century” เขียนโดย…