Mon. May 23rd, 2022

เดอะ เซลล์แมน

The Salesman | เดอะ เซลล์แมน (2016)

The Salesman | เดอะ เซลล์แมน (2016) รู้จักประเทศอิหร่านกันไหมครับ เมื่อพูดถึงประเทศอิหร่าน เราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก… น้ำมัน อาวุธนิวเคลียร์ สงคราม ศาสนาที่เข้มงวด สิทธิเสรีภาพที่น้อยนิด หรือสิ่งไหน ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วอิหร่านเป็นประเทศที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมน่าสนใจไม่แพ้ที่อื่น แต่เราก็ไม่เคยคิดถึงในจุดนี้ เรามองเห็นแต่ความเคร่งครัดที่แทรกซึมไปทุกอณูของชีวิต ไม่เว้นแม้แต่กับเรื่องใดอิหร่านเป็นประเทศที่มีการเซ็นเซอร์เข้มงวดกวดขัน…