Mon. May 23rd, 2022

เพนกวินจอมป่วน ก๊วนมาดากัสการ์

Penguins Of Madagascar | เพนกวินจอมป่วน ก๊วนมาดากัสการ์ (2014)

Penguins Of Madagascar | เพนกวินจอมป่วน ก๊วนมาดากัสการ์ (2014) Spin Off ใน วงการภาพยนตร์ หมายถึงภาคแยก แตกไปเป็นอีกเรื่อง โดยนำเรื่องราว คาแรคเตอร์ ตัวละครในเรื่องนั้น ไปเป็นตัวเอกอีกเรื่อง แม้ตัวละครนั้นไม่ใช่ตัวเอกภาคหลักก็ตาม ในช่วงหลายปีพบเห็นบ่อยมากที่เราเห็นภาคแยกจากภาคหลัก ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ต่างๆ…