Mon. May 16th, 2022

เพื่อเพื่อน ด้วยหัวใจ

Vampires Suck | สะกิดต่อมขำ ยำแวมไพร์ (2010)

Vampires Suck | สะกิดต่อมขำ ยำแวมไพร์ (2010) หนังล้อเลียน หรือ Spoof Film เป็นแนวหนังที่ได้รับความนิยม ซึ่งก็คือแนวที่ผู้กำกับอยากจับกระแสไม่ว่าเหตุการณ์ดังหรือหนังที่ถูกพูดถึงในเวลานั้น มาล้อเลียน บางเรื่องก็ล้อเลียน เพราะอยากสดุดีในความชื่นชอบ เว็บหนังHD แบบล้อบูชาครูอะไรทำนองนั้น ซึ่งมีบางเรื่องล้อเอามัน ไม่เน้นเรื่องราว หรือ…