Sat. Aug 20th, 2022

Chernobyl Diaries

Chernobyl Diaries | เมืองร้าง มหันตภัยหลอน (2012)

Chernobyl Diaries | เมืองร้าง มหันตภัยหลอน (2012) ภัยพิบัติเชียร์โนบีลเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1986 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล ตั้งอยู่ที่นิคมเชียร์โนบีล ริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ ใกล้เมืองปรือเปียต เว็บหนังHD แคว้นเคียฟ ทางตอนเหนือของยูเครน ใกล้ชายแดนเบลารุส (ในขณะนั้นยูเครนและเบลารุสยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต)…