Sat. Aug 20th, 2022

Lion

Lion | จนกว่าจะพบกัน (2016)

Lion | จนกว่าจะพบกัน (2016) หนังครอบครัว เป็นหนังที่ทุกคนในครอบครัวนั้นสามารถดูได้ ซึ่งจะมีเนื้อหาการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว หรือความรักในครอบครัวนั่นเอง หนังชนโรง และส่วนใหญ่ก็จะมีการเดินเรื่องแบบเรียบง่ายสบาย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่หนังจะสอดแทรกข้อคิดในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก สัตว์เลี้ยงคู่ใจ และคนในครอบครัว เพื่อนำเสนอให้คนดูได้เห็นถึงมิตรภาพและรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Lion จนกว่าจะพบกัน…