Mon. May 16th, 2022

Matchstick Men

Matchstick Men | อัจฉริยะตุ๋น เรือพ่วง (2003)

Matchstick Men | อัจฉริยะตุ๋น เรือพ่วง (2003) ภาพยนตร์แนว Plot Twist เป็นหนังหักมุมที่พยายามเล่าเรื่องให้คนดูเชื่ออีกอย่างหนึ่ง แต่เกิดจุดพลิกผันในระหว่างเรื่องหรือท้ายเรื่อง ที่ทำให้หนังจบมาอีกแบบหนึ่ง หนังหักมุมโดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับ เว็บหนังHD suspense เเละ horror ซึ่งก็นับได้ว่ามีมากมาย จนไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าหนังเรื่องไหนจะทำจุดหักมุมออกมาได้ดีกว่ากัน…