Mon. May 16th, 2022

The Hitman S Bodyguard

The Hitman S Bodyguard | แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด (2017)

The Hitman S Bodyguard | แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด (2017) เมื่อหนังมันได้รับความนิยม ก็จะกลายเป็นกระแสและบางทีก็จะมีคนหยิบหนังเหล่านั้นมาล้อเลียน หนังล้อเลียน เป็นแนวหนังที่ได้รับความนิยม ซึ่งก็คือแนวที่ผู้กำกับอยากจับกระแสไม่ว่าเหตุการณ์ดังหรือหนังที่ถูกพูดถึงในเวลานั้น มาล้อเลียน บางเรื่องก็ล้อเลียน เพราะอยากสดุดีในความชื่นชอบ แบบล้อบูชาครูอะไรทำนองนั้น ซึ่งมีบางเรื่องล้อเอามัน ไม่เน้นเรื่องราว…