Sat. Jul 2nd, 2022

The King’s Man

The King’s Man | กำเนิดโคตรพยัคฆ์คิงส์แมน (2021)

The King’s Man | กำเนิดโคตรพยัคฆ์คิงส์แมน (2021) จากที่เคยมีเพียงหนังภาคต่อ หรือ Sequel ใช้ตัวละครชุดเดิม ธีมเรื่องเดิมๆ นำเสนอเรื่องราวเดียวกันที่มีทั้งต่อเนื่อง หรืออาจมีเวลาซ้อนทับกัน หรือเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เรียก Prequel ในระยะหลังเริ่มมีการสร้างภาพยนตร์ที่เรื่องราวแตกหน่อต่อยอดออกไป โดยใช้ตัวละครบางรายของเรื่องเดิม เรื่องราวก็มีทั้งที่เชื่อมต่อหรือแยกเป็นเอกเทศเฉพาะตัวก็ได้ ซึ่งหนังกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าหนังตอนแยก หรือ…