Mon. May 23rd, 2022

The Life Of David Gale

The Life Of David Gale | แกะรอย ปมประหาร (2003)

The Life Of David Gale | แกะรอย ปมประหาร (2003) ช่วงนี้กระแสในอินเตอร์เน็ตมีหลายคนอยากให้เกิดโทษประหารจากการข่มขืน บางเคสหนักหนาเนื่องจากนอกจากข่มขืนแล้วยังฆ่าด้วย ซึ่งโทษสูงสุดนั้นคือประหารชีวิตเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเหยื่อ แต่มีคนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารเพราะไม่คิดว่าจะช่วยป้องกันให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ได้ ในขณะที่ความจริงแล้วระบบยุติธรรม ทั้งต่างประเทศและในไทยนั้น บางครั้งเราก็รู้ว่าทำผิด แต่หลักฐานอ่อน, จับแพะ ถูกจัดฉาก ดูหนังใหม่ออนไลน์…