Sat. Aug 20th, 2022

The Prey

The Prey | พลิกเกมล่า เหยื่ออันตราย (2011)

The Prey | พลิกเกมล่า เหยื่ออันตราย (2011) ถือกันว่าฝรั่งเศสเป็นดินแดนแรกๆ ที่วิทยาการและอุตสาหกรรมภาพยนตร์กำเนิดขึ้น เวลาเรานึกถึงหนังฝรั่งเศส เรามักนึกภาพหนังแนวทดลอง เป็นงานเน้นคอนเซ็ปต์ เน้นแนวคิด เล่นกับสไตล์ กับวิธีการเล่าเรื่อง อีกด้านก็เป็นหนังที่เน้นวัฒนธรรม เล่าเรื่องราวต่างๆ ของความเป็นฝรั่งเศส ด้วยสไตล์ที่เวรี่ฝรั่งเศส เต็มไปด้วยความโรแมนติก จาก…