Mon. May 16th, 2022

The Shape Of Water

The Shape Of Water | เดอะ เชพ ออฟ วอเทอร์ (2017)

The Shape Of Water | เดอะ เชพ ออฟ วอเทอร์ (2017) เมื่อพูดถึง สัตว์ประหลาด ในโลกภาพยนตร์ผู้กำกับคนแรกที่ทุกคนนึกถึงคือเดล โตโร  นอกจากผลงานเรื่องแรกที่ไม่มีสัตว์ประหลาดเป็นตัวตนชัดเจน เว็บดูหนัง ผลงาน 9 เรื่องต่อมา ของเดล…