Sun. Jul 3rd, 2022

The Social Network

The Social Network | เดอะโซเชียลเน็ตเวิร์ก (2010)

The Social Network | เดอะโซเชียลเน็ตเวิร์ก (2010) ปี 2564 เดินทางมาเดือนสุดท้ายของปีแล้ว สำหรับหลายๆ คนคงจะเกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมากมายในชีวิตไม่ว่าจะร้ายหรือดี แต่เดือนนี้ก็มีวันหยุดอยู่หลายวัน เว็บดูหนัง อาจลองใช้โอกาสนี้หาแรงบันดาลใจเติมไฟกันสักหน่อย โดย เราจะขอแนะนำ ภาพยนตร์ ชีวประวัติบุคคลที่น่าจะเพิ่มพลังด้านบวกในการใช้ชีวิตเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ให้ชีวิตมาให้ได้ดูกันกับภาพยนตร์ชีวประวัติของ…